دانشگاه آزاد سنندج و باشگاه پژوهشگران جوان برگذار میکنند

مسابقات برنامه‌نویسی الگوریتمیک